Консултантски услуги

Консултантски услуги2018-12-12T16:33:09+00:00

Надворешни услуги – управување со финансии

Во денешното бизнис окружување од есенцијално значење за бизнис лидерите е да се фокусираат на перформансите на нивните компании. Успешното управување со финансии може да биде комплексна задача.

Дозволете ни да Ви помогнеме во подобрувањето на финансиската состојба на Вашата компанија. Искористете ги нашите квалитетни консултантски услуги.

финансии

Финансиски консалтинг

Услуги од областа на финансиски менаџмент; Насоки за подобрување на работниот капитал на клиентот; Насоки за подобрување на системот за наплата на побарувања; Воспоставување и подобрување на процесот на буџетирање; Насоки за подобрување на системот за управување со парични текови; консултантски услуги.

Извештаи за потребите на менаџментот

Изработка и презентација на финансиски извештаи за потребите на клиентот; Анализа на отстапувањата од буџетот; Извештаи изработени според специфичните потреби и барања на клиентот.

Recent posts

Contact Info

Str. Varshavska 1-2/22, 1000 Skopje

Phone: +38925129068

Web: Accounting Solutions Skopje

Archives