Новости

Новости2018-07-26T16:43:32+00:00

август 2018

Нов Закон за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај

Со овој закон се воспоставуваат минимални услови во врска со организирањето на работно време на мобилните работници. Целта е да се подобри безбедноста, заштитата и здравјето на лицата што вршат мобилни дејности во патниот сообраќај, [...]

Recent posts

Contact Info

Str. Makedonija, No 6/5, 1000 Skopje

Phone: +38925129068

Web: Accounting Solutions Skopje

Archives