Сметководство, консалтинг и известување

Сметководство, консалтинг и известување2018-12-12T16:34:37+00:00

Сметководство, консалтинг и известување

Комбинацијата од добро сметководство, консалтинг и известување е клучна за да ја разберете вистинската финансиска слика на Вашата компанија. Тоа ќе Ви овозможи да се фокусирате на клучните аспекти за раст на Вашиот бизнис.

Ние ја разбираме важноста на сметководството за Вашата компанија и сме посветени на обезбедување одлични услуги во оваа област.

сметководство, консалтинг

Сметководствени услуги

Книжење на целокупната документација на клиентот; Книга на влезни и излезни фактури; Аналитика по коминтенти; Преглед на основни средства; Благајна; Материјално книговодство (големопродажба, малопродажба и производство); Контрола и/или поставување на сметководствените процедури и давање насоки за корективно и превентивно подобрување; Изработка и поднесување на даночни пријави за сите видови даноци; Изработка и поднесување на Годишна сметка до сите релевантни институции.

Сметководствен консалтинг

Контрола и/или поставување на сметководствените процедури и давање насоки за корективно и превентивно подобрување; Проверка на работењето на софтверските решенија кои ги користи клиентот и давање насоки за подобрување; Зголемување на ефикасноста на сметководственото работење преку напредни решенија; Поддршка при имплементирање на нов софтвер, сметководство, консалтинг.

Recent posts

Contact Info

Str. Varshavska 1-2/22, 1000 Skopje

Phone: +38925129068

Web: Accounting Solutions Skopje

Archives