Elena Klisarovska

About Elena Klisarovska

Accounting and finance professional with over 9 years of experience in accounting, taxation and financial analysis. During her career she has been involved in both in-house accounting department of a company and as well in company outsourcing accounting services. Elena has a broad experience in accounting working with a different size of companies and a good knowledge of our local taxation system. She is currently studying for ACCA qualification at the Association of Chartered Certified Accountants. Elena owns a bachelor of science degree in the field of International Trade. As well she is Certified chartered accountant from the Institute of Chartered accountants in Macedonia.

ПРЕПОРАЧАН РОК ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНА СМЕТКА

2019-06-13T12:55:23+00:00

Законскиот рок за поднесување Годишна сметка за годината е 28 февруари, односно 15 март наредната година. Но овој рок е само законски рок за поднесување годишна сметка кој државата го има поставено. Вашата компанија има право да си постави процедури за работа, а со тоа и рокови кои ќе Ви одговараат вам и истовремено ќе [...]

ПРЕПОРАЧАН РОК ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНА СМЕТКА2019-06-13T12:55:23+00:00

Нов Закон за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај

2019-06-13T12:55:48+00:00

Со овој закон се воспоставуваат минимални услови во врска со организирањето на работно време на мобилните работници. Целта е да се подобри безбедноста, заштитата и здравјето на лицата што вршат мобилни дејности во патниот сообраќај, подигање на нивото на безбедност во патниот сообраќај, како и обезбедување контрола во патниот сообраќај. Примена на законот Законот за [...]

Нов Закон за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај2019-06-13T12:55:48+00:00

РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМИ!

2019-06-13T12:58:09+00:00

Акаунтинг Солушнс ДООЕЛ Скопје, покрај другите услуги, нуди и Регистрација на фирми - пакет услуги. Доколку сте на прагот пред остварување на Вашите професионални цели во рамки на сопствен бизнис, контактирајте не' и дозволете ни да бидеме Ваш партнер и водич во процесот на регистрација. Искористете ја можноста на едно место да најдете пакет [...]

РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМИ!2019-06-13T12:58:09+00:00

“ЗАКАЖИ СРЕДБА” – нов систем за управување со странки на УЈП

2019-06-13T12:57:37+00:00

 Од 1-ви Мај 2018 година, почнува со работа Системот за управување со странки - "Закажи средба" во рамки на Регионалната дирекција Скопје. Како што е објавено од страна на Управата за јавни приходи, со воведувањето на овој систем, сите правни или физички лица кои сакаат да остварат средба со даночен агент во УЈП- Регионална дирекција [...]

“ЗАКАЖИ СРЕДБА” – нов систем за управување со странки на УЈП2019-06-13T12:57:37+00:00

Предлог закон за финансиска поддршка на инвестициите

2019-06-13T12:57:02+00:00

Предлог законот за финансиска поддршка на инвестициите најавува поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија преку поддршка на инвестициите со цел зголемување на конкурентноста на македонската економија и вработувањето. Поттикнувањата вклучуваат, меѓу другото, надоместување на трошоците за плати за нововработените работници, поддршка на извозниците преку надоместување на дел од трошоците на извезените добра, [...]

Предлог закон за финансиска поддршка на инвестициите2019-06-13T12:57:02+00:00