Elena Klisarovska

About Elena Klisarovska

Accounting and finance professional with over 9 years of experience in accounting, taxation and financial analysis. During her career she has been involved in both in-house accounting department of a company and as well in company outsourcing accounting services. Elena has a broad experience in accounting working with a different size of companies and a good knowledge of our local taxation system. She is currently studying for ACCA qualification at the Association of Chartered Certified Accountants. Elena owns a bachelor of science degree in the field of International Trade. As well she is Certified chartered accountant from the Institute of Chartered accountants in Macedonia.

Зошто е толку важен Извештајот за парични текови?

2022-11-22T16:03:10+00:00

  Потребен ви е Извештај за парични текови за да знаете колку готовина е создадена и искористена во одреден период во компанијата. Зошто е тоа корисно? Замислете дека финасискиот резултат на крајот на годината покажува профит од 100.000 евра. Сопствениците се среќни затоа што имаат право на дел од добивката преку исплата на дивиденда. Вработените [...]

Зошто е толку важен Извештајот за парични текови?2022-11-22T16:03:10+00:00

Попис – зошто е важен?

2022-09-23T10:15:26+00:00

Што е пописот? Попис е постапка со која се врши усогласување на книговодствената со фактичката состојба на средствата и обврските на фирмата. Зошто е тоа важно? Во секојдневното работење се случуваат грешки и пропусти од разни причини. Тие може да варираат од невнимание на тој што непосредно работи, па се' до технички проблеми со софтверите [...]

Попис – зошто е важен?2022-09-23T10:15:26+00:00

Бизнис план – важна алатка во проценка на една бизнис идеја

2022-09-18T21:32:17+00:00

Барате извор на финансирање како банка или инвеститор кои финансиски ќе ја поддржат вашата бизнис идеја? Не е доволно да презентирате само идеја. Потребен ќе ви биде бизнис план како документ кој детално ќе ја објасни бизнис идејата. Планот ќе одговори и на тоа како идејата ќе биде спроведена. Од бизнис планот немаат корист само [...]

Бизнис план – важна алатка во проценка на една бизнис идеја2022-09-18T21:32:17+00:00

ДЕСК е нашето ново име!

2022-09-05T08:51:20+00:00

ДЕСК - Сметководство, финансии, даноци, препознатливата ефикасност, точност и брзина во давањето сметковдствени услуги заслужуваше и ново препознатливо име. Од 30.08.2022 година АКАУНТИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје го промени својот назив во ДЕСК ДООЕЛ Скопје. Освен називот се' друго останува непроменето. Остануваме посветени на давање врвна сметководствена услуга.

ДЕСК е нашето ново име!2022-09-05T08:51:20+00:00

Промотивна регистрација на фирма

2022-09-05T08:53:48+00:00

Потребна Ви е регистрација на фирма? На право место сте во право време.  Во текот на целиот месец септември и октомври кај нас е БЕСПЛАТНО! Што треба да направите? Испратете мејл на нашата адреса info@solutionsacc.com.mk или побарајте не' телефонски на 078 367 258. Веднаш како одговор на Вашето барање ќе добиете Прашалник кој ќе треба [...]

Промотивна регистрација на фирма2022-09-05T08:53:48+00:00

ДОО/ДООЕЛ, ТП, ПОДРУЖНИЦА или ПРЕТСТАВНИШТВО?

2022-09-05T08:59:36+00:00

При основањето на нова фирма важен чекор кој треба да го направите е да донесете одлука околу тоа која правна форма ќе ја има новооснованата фирма. Со таа цел Ви даваме кус осврт за значењето на поимите ДОО/ДООЕЛ, ТП, Подружница, АД и Претставништво како правна форма. Друштво со ограничена одговорност (ДОО) како правна форма Друштво [...]

ДОО/ДООЕЛ, ТП, ПОДРУЖНИЦА или ПРЕТСТАВНИШТВО?2022-09-05T08:59:36+00:00

ПРЕПОРАЧАН РОК ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНА СМЕТКА

2019-06-13T12:55:23+00:00

Законскиот рок за поднесување Годишна сметка за годината е 28 февруари, односно 15 март наредната година. Но овој рок е само законски рок за поднесување годишна сметка кој државата го има поставено. Вашата компанија има право да си постави процедури за работа, а со тоа и рокови кои ќе Ви одговараат вам и истовремено ќе [...]

ПРЕПОРАЧАН РОК ЗА ИЗРАБОТКА НА ГОДИШНА СМЕТКА2019-06-13T12:55:23+00:00

Нов Закон за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај

2019-06-13T12:55:48+00:00

Со овој закон се воспоставуваат минимални услови во врска со организирањето на работно време на мобилните работници. Целта е да се подобри безбедноста, заштитата и здравјето на лицата што вршат мобилни дејности во патниот сообраќај, подигање на нивото на безбедност во патниот сообраќај, како и обезбедување контрола во патниот сообраќај. Примена на законот Законот за [...]

Нов Закон за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај2019-06-13T12:55:48+00:00

РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМИ!

2022-08-24T14:40:56+00:00

Акаунтинг Солушнс ДООЕЛ Скопје, покрај другите услуги, нуди и Регистрација на фирми. Доколку сте на прагот пред остварување на Вашите професионални цели во рамки на сопствен бизнис, контактирајте не' и дозволете ни да бидеме Ваш партнер и водич во процесот на регистрација.  Што Ви е потребно за регистрација на фирма? Копија од лична карта [...]

РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМИ!2022-08-24T14:40:56+00:00

“ЗАКАЖИ СРЕДБА” – нов систем за управување со странки на УЈП

2019-06-13T12:57:37+00:00

 Од 1-ви Мај 2018 година, почнува со работа Системот за управување со странки - "Закажи средба" во рамки на Регионалната дирекција Скопје. Како што е објавено од страна на Управата за јавни приходи, со воведувањето на овој систем, сите правни или физички лица кои сакаат да остварат средба со даночен агент во УЈП- Регионална дирекција [...]

“ЗАКАЖИ СРЕДБА” – нов систем за управување со странки на УЈП2019-06-13T12:57:37+00:00

Recent posts

Contact Info

Str. Varshavska 1-2/22, 1000 Skopje

Phone: +38925129068

Web: Accounting Solutions Skopje

Archives