Нова услуга во нашето портфолио!!!

РЕГИСТРАЦИЈА НА ФИРМИ!

Акаунтинг Солушнс ДООЕЛ Скопје, покрај другите услуги, нуди и Регистрација на фирми – пакет услуги. Доколку сте на прагот пред остварување на Вашите професионални цели во рамки на сопствен бизнис, контактирајте не’ и дозволете ни да бидеме Ваш партнер и водич во процесот на регистрација. Искористете ја можноста на едно место да најдете пакет услуги, почнувајќи од професионална изработка на Бизнис план, регистрација на фирмата, следење на работењето преку анализа на финансиските показатели и недвосмислени насоки за подобрување во правец на остварување на Вашите цели.

Регистрација на фирми - пакет услуги

Што Ви е потребно за регистрација на фирма?

  • Копија од лична карта на основачот/основачите и на управителот на друштвото,
  • Назив на друштвото,
  • Седиште на друштвото,
  • E-mail адреса на друштвото,
  • Износ на паричен влог,
  • Уплатница за уплатен паричен влог доколку се уплаќа при самото основање,
  • Листа на предмети кои ќе влезат како непаричен влог, доколку има и непаричен влог,
  • Дејност на друштвото,
  • Банка во која друштвото ќе ја отвори првата сметка.

Контактирајте не‘, доставете ни ги потребните податоци и останатото е наша грижа! Ние нудиме Регистрација на фирми – пакет услуги кои значително ќе Ви го олеснат процесот на регистрација.

2019-06-13T12:58:09+00:00