Предлог закон за финансиска поддршка на инвестициите

Предлог закон за финансиска поддршка на инвестициите

Предлог законот за финансиска поддршка на инвестициите најавува поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија преку поддршка на инвестициите со цел зголемување на конкурентноста на македонската економија и вработувањето. Поттикнувањата вклучуваат, меѓу другото, надоместување на трошоците за плати за нововработените работници, поддршка на извозниците преку надоместување на дел од трошоците на извезените добра, надоместување на дел од трошоците за истражување и развој, даночни ослободувања за големите инвеститори и тн.

Доколку сакате да добивате бесплатни известувања на мејл за промените во даночната регулатива во РМ, искористете го промотивниот период до 01.05.2018 година и пратете ни ги вашите контакт податоци (име на фирма, контакт лице, мејл адреса и телефон) на следниот мејл: info@solutionsacc.com.mk.

поддршка на инвестициите

2019-06-13T12:57:02+00:00